ICT

ICT, informatie- en communicatietechnologie, is de infrastructuur en componenten die modern computergebruik mogelijk maken. Hoewel er geen enkele, universele definitie van ICT is, wordt de term algemeen aanvaard als de omgeving en manier waarin alle apparaten, netwerkcomponenten, toepassingen en systemen die mensen en organisaties gebruiken ​​in de digitale wereld samen te werken. ICT omvat zowel de voor internet geschikte omgeving als de mobiele die wordt aangedreven door draadloze netwerken. Het bevat ook verouderde technologieën, zoals vaste telefoons, radio- en televisie-uitzendingen - die tegenwoordig nog steeds veel worden gebruikt, naast geavanceerde ICT-onderdelen zoals kunstmatige intelligentie en robotica. ICT wordt soms synoniem gebruikt met IT (informatietechnologie); ICT wordt echter over het algemeen gebruikt om een ​​bredere, meer uitgebreide lijst van alle componenten met betrekking tot computer- en digitale technologieën dan IT weer te geven. De lijst met ICT-componenten is uitputtend en blijft groeien. Sommige componenten, zoals computers en telefoons, bestaan ​​al tientallen jaren. Andere, zoals Artificial Intelligence, Blochchain, Big Data, IoT, robotica,  smartphones en wearables zijn recentere vermeldingen.