Precision medicine

Er is veel overlap tussen de termen ' precision medicine' en personalized medicine'. Volgens de National Research Council is ' personalized medicine' een oudere term met een betekenis die lijkt op 'precision medicine'. Er was echter bezorgdheid dat het woord "personalized" verkeerd geïnterpreteerd kon worden om te impliceren dat behandelingen en voorzorgsmaatregelen op unieke wijze voor elk individu worden ontwikkeld; in de personalized medicine ligt de nadruk op het identificeren van welke benaderingen effectief zijn voor patiënten op basis van genetische factoren, omgevingsfactoren en leefstijlfactoren. De Raad gaf daarom de voorkeur aan de term 'precision medicine' voor personalized medicine'. Sommige mensen gebruiken de twee termen echter nog steeds door elkaar. Farmacogenomics is een onderdeel van personalized medicine. Farmacogenomics is de studie van hoe genen de reactie van een persoon op bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden. Dit relatief nieuwe veld combineert farmacologie (de wetenschap van geneesmiddelen) en genomica (de studie van genen en hun functies) om effectieve, veilige medicijnen en doses te ontwikkelen die zijn afgestemd op variaties in iemands genen.