Software

Software ligt ten grondslag aan het kunnen faciliteren van digitale zorg en het meten, delen en verwerken van digitale medische gegevens. Dankzij digitale zorg krijgen mensen meer regie over hun eigen gezondheid en kunnen zorgprofessionals de beste zorg leveren op de juiste plek, op het juiste moment. Digitale zorg komt tot bloei als we in staat zijn om veilig en betrouwbaar gegevens uit te wisselen. Software wordt steeds vaker embedded in de hardware. De essentie van een embedded systeem is dat er software zit ingebed in een hardware-apparaat met de bedoeling deze een vorm van intelligent gedrag te bezorgen. Bij een embedded systeem nemen processoren (microprocessoren en/of controllers) met software een gedeelte van deze elektronische meet- en regeltaken over. Doordat de software eenvoudig vervangen kan worden, is het apparaat flexibeler aan te passen aan toekomstige eisen.